WEST COVINA, CA – Aye aq´unal nchi aq´unan kyoje jwe’ ja te aq’unab’il nchi b´inchen eky´ toj California ex toj La Puente ex toj City Industry ch´ime at k’as kye tib’ajxe $3.8 millones kyi´je pwaq na´mx txi chjet kye ex ti´jo jni’ ma b´aj kyi´j ti´j tb´i ja kye aq´unel te Estados Unidos.Aye nchi ka’yen kyi’j   Chojb´il ex amb´il, ma kub’ kyaq´nen,  loqe nchi jyon kyi’ja aq´unal te The Exclusive Poultry, Meza Poultry, Valtierra Poultry, Sullon Poultry or Nollus’s Poultry qun tu’n ajo tajb´el, Tony Bran, mi’ xi tchjo’n kypwaq xjal nchi aq´unantaq antze. Aye xjal nchi aq´unantaq antze kyoje tajlal xjaw, nxi xkye toj tnejil q’ij te txjawil Agosto te 2020, exsin japen b’aj 28 txjawil Septiembre te 2023, ilx ti´j tu’n kyyolin  kyuk´e xjal te West Covina District Office toj ky-yolb’el (626) 732-1070 tu’n txi ka’yit qa at twi kyk’u’j tu’n txi chjet kye, ti´jo ma b´aj ky’j.Atzen tkyaqiljo nkub’ b´inchet ja’len tu’n kyjyetjo aye xjal nchi aq´unantaq antze, ma tzaj xkye toj txjawil Noviembre toj ab’q’i 2023 toj Jakawb’il te pa’b’en te Estados Unidos, California tu’n tjyet jun tumil ti´jo kyqanb’il mo kyajb’il ma kub’ b´inchen ti´j Bran. Toje lo, ma tza q´uma’n ti´j Bran ex kyi´jo tuk’a, qa mi’ xkub’ kyka’yen ex xku kytziyen aye kawb’il  kyi’j kyaq´un k´wal, mi xi kychjo’n kypwaq aq’unal ex ma chi ok lipen kyi’jo xjal nchi mojin tu´n sel q’i´n kyaq´en tu’n ma chi mojen ti´jo xjelb’il mo joyb’il lo. “Qaja tu’n txi qmojena tu’n tetz chjo’n  kypwaq kykyaqilxjo xjal nchi aq´unantaq antze,” ikyjo saj tq´uma’n Nejenel te pa’b’in tnam a’ nmojjin kyi’ xjal tuk´a anb´il, ma b’aj aq´net ex il ti’j pwaq te chojb’ilkye, Daniel Pasquil antze te West Covina, California. “Extzen loqo qe’ nqo aq´nana kujxix tu’n tok tkyaqil te tpaj Tony Bran, tu’ntzan kychjet kykyaqil xjal ex tu’n txi q’o’n ch´in kypwaq ti´jo $3.8 millones ma jyet qu´n.”Kyoja junjun tpwaqb’il Bran, The Exclusive Poultry, attaq Junjun xjal noqtaq nchika’yen eky’ tze’nku ALDI, Grocery Outlet, Nestle Purina, SYSCO Corp., Ralphs Grocery Company extzan Royal Canin U.S.A. Inc.Aku jyet txqantl tqanil tijo mojb’il ti´j chojb´il ex anb´il te aq´until, extzen jun mojb’il te mojil joyb´el qa nkub’ tb´isen qa at pwaq na´m ttzaj chjo´n teya. Aku chi q´olb´en kyeya tzalo, mi chi b´isena ti´j kyb´iya tu´n mya il ti’j tu’n kyyolena quk´iya, mi ntza qanen te jaqeya. Nqoyolinqeya kyuk’a tib’ajxe kab’en cient yol, aku chi q´olb´ena qi’ja kukxjo toj tajlal yolb’il lo 866-4US-WAGE (487-9243). K’u’mkuxa tumil yolb’il lo toj tyolb’ila Timesheet App te iOS toj tyolb’ila tuk´a Android  – noq kukxjo ex b’a’n  toj Inglés ex toj castiy tu’n tka’yena ti´jo na’mx tetz chjo’n  teya. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *